До този момент дейностите, с които се занимава сдружението, са две:

  1. Музикални лектории.
  2. Ателиета по изкуство – музика; изобразително и приложно изкуства; движение,  танц, театър.