Летни ателиета – 2012 г.

Уважаеми родители,
Предоставяме на внимание ви възможност за участие на децата в Лятно ателие по изкуство за развитие на творческото им мислене чрез докосване до изкуства по време на лятната ваканция.
Ангажирането на децата в ателието през лятото ще даде възможност за намаляване на агресията, нежелателните контакти, ще намали негативните последици от използването на компютър, а също и опасни сайтове в Интернет.
В лятното ателие по изкуство могат да се включат не само децата, които са работили през учебната година, но и деца, които проявяват интерес, както и деца от предучилищна възраст.
Ателието ще се провежда един ден в седмицата– в удобно и избрано от децата време от 13-16 ч. в района на училището. За да бъде ефективна работата, предлагаме минимално заплащане на посещенията, 1 посещение – 2 лв. Средствата ще се използват за закупуване на материали.
Разчитаме на вашето разбиране и желанието ви за сътрудничество.
За контакти: Люба Златкова, председател: 0878 329 307
Татяна Лечева, член на УС: 0897 389 452
Веселина Атанасова, р-л ателие: 0896 816 131

Leave a Comment