За да бъдем максимално полезни, моля попълнете анкетата

    Как (от къде) научихте за “Творческа лаборатория - Варна”?

    На каква възраст е Вашето дете/деца?

    Неговите интереси са свързани предимно с:

    Имате ли забележки към:

    Кое време от седмицата бихте определили като удобно за занимания на Вашето дете?