Посочените цени се отнасят за уикенд занятията

ДНЕВНА СЕДМИЧНА МЕСЕЧНА
3 часа

25 лв.

40 лв.

120 лв.

6 часа

40 лв.

60 лв.

180 лв.

Почасово

10 лв.

2 деца 1½ редовна такса
3 деца 2 редовни такси

Запишете вашето дете

[instagram-feed]