Ателиета по изкуства

Ателиета по изкуство предлагат създаване на възможност за занимание на децата с изкуство по избор в свободното им време.  Те не са алтернатива на участието им в извънурочни форми на работа в у-ще или школи по изкуствата. Вместо това те  имат за цел всяко училище да има  такива ателиета по интереси, свързани с изкуствата,  в които да се създава собствен продукт и да се развива креативността на отделното дете. Ателиетата са ориентирани към свободното време на децата и е добре да се реализират в условията на кабинет или училищна стая в училището, в което учи детето.

Тази дейност е  свързана с проучване интереса на децата в различни области на изкуството. Децата, които имат желание да рисуват, апликират, създават маски и костюми, да правят сами детски музикални инструменти или да създават стихове и музика по определена тема или да „рисуват” с музика определен приказен персонаж се отделят на малки групи (на принципа на ателиетата). В тези, образно казано „работилници” те се превръщат в „композитори”, „художници”, „писатели”, „артисти”. С децата се работи както групово, така и индивидуално.

Работата на групите в едно училище е обединена  от обща тема, която предварително се избира от децата и в зависимост от техните интереси  задачите се разпределя  и координират. Всяка от групите се ръководи от двама студенти, които насочват и консултират. Те трябва да притежават съответните знания и умения за ръководене на такова ателие.

Идеята е децата сами да създадат, да изнесат един музикално-сценичен спектакъл, в който всичките му компоненти да са изработени и сътворени лично от децата с помощта и активните насоки, давани дискретно от ръководителите на ателиетата.

Работата в такива групи е наситена с много емоции. Там децата не отиват с нагласата, че ще учат, а че ще творят, което осигурява само по себе си непреднамерено усвояване, положителни преживявания. Под формата на игра и забавление те научават много за различните изкуства и най-вече за музикалното. Тази форма на работа осигурява възможност на децата, участвайки в процеса на работа, да разкриват своите музикални и художествени възможности, като участват активно в изпълнителската, слушателската и творческата дейност. Предоставя се възможност те да се включват в лично значима за всяко дете дейност. По този начин се предоставя възможност на децата да пренесат овладени умения, навици и знания в нови условия, като са  поставени в ситуации, в които могат да вземат самостоятелни решения.

Предложените форми на активно педагогическо взаимодействие между студенти и деца  съдействат за развиване на  креативността и нестандартното мислене, осигуряват се условия за работа в екип. Характеризират се с дискретност на педагогическото присъствие и липса на опекунство. Предоставена е свобода и се зачита позицията на детето.

Очакваните резултати са:

1. У децата ще се изявят различни наклонности, свързани с музиката и другите изкуства.

2. Участието в различни музикални и художествени дейности по желание  ще даде положително отражение в междуличностните отношенията в детската група.

3. Подходящите музикални занимания да съдействат за интелектуалното развитие на децата.

[instagram-feed]