Музикалните лектории са структурирани в 3 модула на основата на трите основни жанра в музиката. Всеки модул се състои от три лектории, които разглеждат съответния музикален жанр от различен ъгъл. Трите модула със съответните лектории дават най-общ поглед върху многообразието в музиката и развитието на крупните жанрове и стилове в музиката.

Музикалните лектории са представления, реализирани от студенти по определена тема, които се изнасят пред деца, като децата вземат активно участие, забавляват се и научават нови неща за музикалното изкуство, възприемайки жива музика в концертна зала. Информацията която децата усвояват е поднесена по достъпен за тях начин и с помощта на различни нагледни материали.  Музикалните лектории са форма на работа, в която със средствата на концерта се обогатяват знанията на децата за изкуството. Това е действен процес, в който вземат участие всички присъстващи.  Децата- зрители заедно с водещите се превръщат в участници в представлението. Този тип лектории може да прерасне в комбиниран спектакъл, който да бъде представен пред друга детска група, дом за деца, родители, свободна публика или др. подобни.

[instagram-feed]