С нас можете да се свържете по един от следните начини:

СНЦ „Работилница за изкуство“
ул. „Шуменска комуна“ №51А
9701, гр Шумен

Люба Златкова
управител

+359 878 329 308
+359 54 88 60 08

liuba.zlatkova@rabotilnicazaizkustvo.org

Татяна Колева

+359 897 389 452

tatiana.koleva@rabotilnicazaizkustvo.org

Валя Андонова

+359 899 856 878

valia.andonova@rabotilnicazaizkustvo.org

Или като използвате този формуляр.