В днешния забързан свят задълженията ни се множат, а времето, вниманието и фокусът ни са разпокъсани през по-голямата част от деня, което прави изключително трудно пълноценното общуване с децата ни. Отделянето на внимание към техните нужди става някак между другото и често имаме усещането, че това, което им предлагаме не е достатъчно, че нещо липсва, въпреки вложената  енергия, или остатъка от нея след тежкия работен ден. Така необходимостта от помощ и подкрепа се усилва и  носи допълнителни тежест и тревога, които  рефлектират върху крехката детска психика. Телевизорът и електронните устройства отнемат вниманието на децата, правейки иначе интересните практически и творчески занимания неатрактивни за тях, което способства за загубата на концентрация, фокус и търпение.

И – ето ни нас – „Творческа лаборатория“ – Варна! Тук сме, за да ви подадем ръка!

Екипът ни е съставен от енергични специалисти – педагози, които професионално практикуват различни   изкуства – музика, театър, танци, хореография, рисуване, литература.
Избираме изкуството за двигател на нашия проект, защото знаем, че информацията, която достига до децата може, а и трябва да бъде предложена по различен, забавен и ненатрапчив начин. Докосването  до музика, театър, изобразителни изкуства подпомага разгръщането на детското въображение, изгражда търпение и активизира концентрацията при практически дейности, които в съвременния живот са силно ограничени. Освен професионалисти, ние също сме родители, които искат най-доброто за децата си и сме убедени, че освобождаването на стремежа на всяко дете към собствен поглед и изразяване на неговия личен свят е ключ към по-пълноценно взаимодействие със света, хората, природата.